Bli medlem 

Om du vill bli medlem så betalar du in medlemsavgiften på postgironr:

433 90 91-3

Ange att det rör sig om medlemsavgift, ditt namn, adress och telefonnummer samt e-post. Avgifter för 2017 är 250 kr och för familjemedlem (ytterligare medlem i samma familj) 100 kr.

Om du inte får plats med allt ovanstående på inbetalningskortet/meddelande så kan du skriva ett mail till birges@telia.com med uppgifterna som inte får plats.

Vill du komma i kontakt med oss? Maila på styrelsen@knabstrupper.se

 

Som medlem får du:

  • Möjlighet att delta vid Svenska Knabstrupperföreningens kåringar och ev andra arrangemang
  • Gratis annonsering under till salu på hemsidan. Möjlighet att annonsera om din godkända hingst mot mindre avgift.
  • Elektroniskt medlemsblad/nyhetsbrev för dig som anmäler din e-postadress
  • Hjälp med frågor kring registrering, kårningar (premieringar) och liknande.

Fyll i formuläret om du vill bli medlem 

Ditt namn (obligatorisk)

Din epost (obligatorisk)

Adress (obligatorisk)

Postnummer (obligatorisk)

Ort (obligatorisk)

Telefonnummer

Valfritt meddelande