Stadgar Rasstandard Registrering Premiering Stamboksföring

Dessa regler, baserade på Knabstrupperforeningen for Danmarks regler, har SKN följt. På grund av ändringer hos Jordbruksverket kan inte SKN vara stamboksförande organisation längre. Det arbetas på en lösning.
Få mera information här.

STANDARD FÖR KNABSTRUPPERN 2011

Knabstruppern är en oftast tigrerad ridhäst och ridponny, som av SVENSKA KNABSTRUPPERFÖRENINGEN godkänns efter följande riktlinjer:

HÄRSTAMNING:

Man eftersträvar en godkänd härstamning med minst tre generationer.

Föreningen tillåter inkorsning med hingstar och ston från nedanstående avelsförbund (Hingst ska vara avelsgodkänd enligt rasvisa krav och sto ska vara fullt stamboksberättigad, bedömd vid lägst 3 års ålder och inte kasserad för avel):

-Svenskt varmblod, inklusive arabiskt och engelskt fullblod införda i ASVH:s riksstambok samt varmblodsstamböcker, vilka är godkända för svensk varmblodsavel.

-Angloarabiskt fullblod
-Shagyaarab
-Fredriksborgshäst
-New Forestponny
-Welsh mountain- samt Welsh ponny (inte cob eller cob-typ)
-Connemaraponny
-Avelsföreningen för svensk ridponny samt ridponnystamböcker vilka är godkända för svensk ridponnyavel
-Dartmoorponny
-Shetlandsponny
-Dansk Miniatureforening (endast för miniatyrer)

STORLEK:

Knabstrupperhäst och knabstrupperponny efter gällande regler.
Miniknabstrupperponny under 104 cm.

FÄRG:

Knabstrupperns viktigaste kännetecken är en säregen, ofta prickig färgteckning (tigerfärg).
Det finns flera olika typer av tigerfärg, vilka kan variera mycket, alltifrån tillsynes enfärgade hästar med rosafärgade fläckar vid de naturliga öppningarna (s.k. minimaltigrerade) till nästan helvita med endast få prickar på kroppen.

Knabstruppern kan även vara helt enfärgad eller s. k. vitfödd, dvs en homozygot tiger med mörka ögon, som inte har något med albino eller avblekt skimmel att göra.

Utbredningen av tigerfärgen påverkar inte avelsvärderingen. Minsta kravet på utbredning är rosafärgade fläckar runt de naturliga öppningarna (s.k. minimaltigrerade).

Enfärgade hingstar med 6/8 knabstrupperblod kan avelsgodkännas till tigrerade knabstrupperston.

Enfärgade hingstar och hingstar, som endast har rosafärgade fläckar kring de naturliga öppningarna (s.k. minimaltigrerade) får endast användas till tigrerade knabstrupperston.

Till enfärgade ston får endast användas tigrerade knabstrupperhingstar.

För  enfärgade inkorsningshingstar gäller följande:
-Mest önskvärda färger är fux i olika nyanser, brun, mörkbrun eller svart.
-Det är olämpligt att använda hästar med mycket stickelhår eller utpräglat bleka färger.
-Det är inte tillåtet att korsa in skimlar, (avblekbara skimlar eller konstanta), skäckar eller hästar med gulanlag.

Diskvalificerande fel:
-Skimmelanlag, vilket gör att prickarna bleknar bort inom några år.
-Konstantskimmelanlag
-Gulanlag
-Avsaknad, helt eller delvis, av pigment i regnbågshinnan (iris), dvs glasöga.
-Utpräglad skäckighet i färgutbredningen.
-Dåligt taglad svans, s.k. råttsvans (gäller avelshingst).

Standarder

Vid all bedömning (premiering, utställning m.m.) av hästar över ponnymåttet, ska ägaren vid anmälan uppge om hästen önskas bedömd efter ridsportstandarden eller den klassiska standarden. Domarna ska informera ägaren om hästen skulle få bättre poäng med den andra standarden, och ägaren ska då kunna byta standard om så önskas.

FÖR KNABSTRUPPERHÄSTEN av Ridsporttyp GÄLLER:

TYP
Högställd, storlinjerad, harmonisk med gott djup och god bredd. Typ och storlek ska harmoniera.

HUVUD OCH HALS
Uttrycksfullt ädelt huvud med rikligt med plats mellan ganascherna. Klara och lugna ögon, som ofta är vita utanför iris. Nacken ska ha god rörlighet och gå över i en välformad och välansatt hals.

BOG
Bogen bör vara lång och sluttande.

MANKE, RYGG OCH LÄND
Välmarkerad manke, som går jämnt över i en stark rygg med ett kort och muskulöst ländparti.

KORS
Korset önskas långt, svagt sluttande och muskulöst med en välansatt tillräckligt behårad svans med vacker svansföring.

EXTREMITETER
Rörliga, starka, torra och rättställda extremiteter. Välmarkerade leder med goda vinklar i haser och kotor. Breda haser med jämn övergång till platta korta skenor. Kotorna tillräckligt långa och fjädrande. Muskulös underarm samt bredd och djup i lårmuskulaturen. Välformade hovar av god hornkvalitet. Hovarna är ofta randiga.

RÖRELSER
Rörelserna ska vara regelbundna, taktfasta och elastiska med bra övertramp och bra påskjut.

TEMPERAMENT
Livligt, vänligt och samarbetsvilligt.

FÖR KNABSTRUPPERHÄSTEN AV KLASSISK TYP GÄLLER:

Typ:
Den ideala klassiska knabstrupperhästen är en elegant, harmonisk och välrest häst som verkar kvadratisk. En muskulös kropp med gott djup och god bredd eftersträvas.

Storlek:
Mankhöjd mellan 148 cm och 165 cm eftersträvas.

Temperament:
Hästen ska vara lugn, uppmärksam, intelligent och samarbetsvillig.

Huvud:
Huvudet ska vara uttrycksfullt med rak till svagt konvex nosrygg. Ögonen ska vara stora och klara. Öronen ska vara välansatta och proportionerliga. Nosryggen får gärna vara markerad. Ganascherna ska vara välmarkerade och med god bredd emellan.

Nacken:
Nackens längd och form ska ge möjlighet till god rörlighet och ganaschfrihet mellan huvud och hals.

Hals:
Halsen ska vara lång, högt ansatt med en muskulös konvex överlinje. Underhals är inte önskvärd.

Kropp:
Bogen ska vara medellång, välliggande och muskulös. Den ska vara smidig med god rörelsefrihet.
Manken eftersträvas välmusklad. Manken önskas medellång, men kan se kort ut på grund av den höga halsansättningen och den kraftiga halsöverlinjen. Detta är inget fel.
Överlinjen ska vara muskulös, smidig och mjukt rundad.
Ryggen ska vara medellång till kort, muskulös och stark. Länden önskas kort till medellång med välutveckladmuskulatur och stor smidighet.
Korset ska vara muskulöst och svagt sluttande till sluttande.
Svansen får inte vara för högt ansatt.

Extremiteter:
Extremiteterna ska vara välställda och torra med korrekta vinklar. Lårbenet ska vara långt och sluttande. Kotorna ska vara starka och elastiska. Hovarna ska vara starka, välformade och av lagom storlek.

Rörelserna:
Rörelserna ska vara regelbundna, energiska och taktmässiga med naturlig balans. Bäriga och undergripande rörelser är typiskt. Man eftersträvar gott lyft i både fram och bakben, således att frambenen i skritt och trav framförs med lätt böjda framknän, och bakbenen framförs med böjda hasleder.
Skritten ska vara avspänd med lagom långa steg.
Traven ska vara energisk, taktmässig och undergripande.
Galoppen ska vara lugn, välbalanserad och med gott lyft i språnget.

För Knabstrupperponnyn Gäller:

TYP
Knabstrupperponnyn ska vara av harmonisk ridtyp med ponnyprägel.

HUVUD OCH HALS
Knabstrupperponnyn ska ha ett litet uttrycksfullt huvud med bred panna, små öron och stora, klara och lugna ögon, som ofta är vita utanför iris. Det ska finnas god plats mellan ganascherna. Nacken ska ha god rörlighet och gå över i en välformad och välansatt hals.

BOG
Bogen bör vara lång och sluttande.

MANKE, RYGG OCH LÄND
Manken ska vara lång och markerad. Ryggen ska vara kort och stark med en kort, muskulös länd.

KORS
Korset önskas långt, svagt sluttande och muskulöst med en välansatt tillräckligt behårad svans med vacker svansföring.

EXTREMITETER
Rörliga, starka, torra och rättställda extremiteter. Välmarkerade leder med goda vinklar i haser och kotor. Breda haser med jämn övergång till platta korta skenor. Kotorna tillräckligt långa och fjädrande. Muskulös underarm samt bredd och djup i lårmuskulaturen. Välformade hovar av god hornkvalitet. Hovarna är ofta randiga.

RÖRELSER
Rörelserna ska vara regelbundna, taktfasta och elastiska med bra övertramp och bra påskjut.

TEMPERAMENT
Livligt, vänligt och samarbetsvilligt.

FÖR MINIATYRKNABSTRUPPERPONNYN UNDER 104 CM GÄLLER:

TYP
Miniatyrknabstrupperponnyn ska vara en allsidig ponny för t.ex. körning och show, av harmonisk typ med gott djup och god bredd samt tydlig ponnyprägel.

HUVUD OCH HALS
Litet, uttrycksfull, ädelt huvud med stora klara ögon och små öron och nacke med god rörlighet på en välansatt hals.

BOG OCH MANKE
Sluttande bog med god bogfrihet.

RYGG OCH LÄND
Kort och stark rygg med ett kort och muskulöst ländparti.

KORS
Välformat, välmusklat kors och välansatt svans.

EXTREMITETER
Extremiteterna skall vara starka torra och rättställda med välmarkerade leder och platta skenor. Hovarna skall vara välformade och av god hornkvalitet.

RÖRELSER
Regelbundna, taktfasta och vägvinnande. Elastiska rörelser är önskvärda.

TEMPERAMENT
Skall vara vänligt och samarbetsvilligt.

Startsida

Styrelsen/Kontakt
Medlemskap/Avgifter

Rasstandard
Riks Stambok

Knabstrupperhistorik
Tigerfärgen

Hingstlista
Riksutställning
Kåringar

Gästbok

Kalender
Salusida
Länkar