Tigerfärgen

Tigerfärgen är otroligt varierad, alltifrån helt vita över olika prickiga teckningar till helt enfärgade.  Här visas några exempel på hur de kan se ut.  I huvudsak kan man säga att prickigheten och det vita startar från korset.


Bild 1-3Typerna har delats upp i  leopardtigrerat, schabraktigrerat, melerat tigrerat, snöflingetigrerat och minimaltigrerat. Det finns naturligtvis övergångar mellan dessa. Alla varianterna finns i heterozygot och homozygot form dvs tigeranlaget i enkel upplaga respektive dubbel upplaga hos en individ. Ibland kan de vara svåra att skilja åt.
Den leopardtigrerade är vit med prickar överallt men kan ha mörkt melerat huvud, hals, bog och  ben. Bild 1 och 2 är exempel på leopardtigrerade,  som antingen kan var prickiga på hela kroppen eller som bild 2 ha mörka eller melerade huvud-hals-ben. Prickarna kan variera i storlek från cm-stora till det som ses på bild 1-3.


Bild 4-6

Den schabraktigrerade är en färgad häst med medfödd vit bakdel med eller utan prickar. Det vita utbreder sig från korset i ett  mer eller mindre sammanhängande fält i både hud och päls. Den minsta utbredningen är lite sammanhängande vitt på korset. Gränsen mellan leopard- och schabraktigrerat, dvs utbredningen av den vita färgen, har vi valt att lägga så att om det vita håller sig bakom en tänkt linje från mankens mitt till armhålan är det schabraktigrerat. Bild 3 är en typisk schabraktigrerad med melerad front medan det på  bild 4 endast finns ett mycket litet schabrak på en i övrigt mörkt brun häst.  Bild 5 är också typisk men med enfärgad front. Melerade partier är ofta enfärgade   vid födseln och ljusnar inom några år.


Bild 7-9

Det finns andra arvsanlag,  som styr utbredningen av det vita och dessa utbredningsanlag saknas ofta hos andra raser.
Snöflingetigrerad är en färgad häst med tydliga enbart vita prickar. Detta är en ovanlig variant men den dyker upp då och då . Den har ofta melerad bottenfärg. De föds oftast enfärgade (som minimaltigrerade) och blir mer prickiga och melerade med tiden.
Bild 6 och 7 visar varianten snöflinga med vita prickar på mörk botten. Ofta kan de med åren övergå att bli mer och mer melerade.


Bild 10-12

Den melerat tigrerade har färgade och vita hår blandade. Mängden vita hår kan variera mycket. Den kan ha färgade eller färgade och vita prickar eller vara helt utan prickar. Fölen föds ofta mörka utan melering.  På bild 8 och 9 ses exempel på melerade hästar, bild 8 utan prickar och bild 9 med enstaka prickar på korset.
Minimaltigrerade som på bild 10  har vita senhinnor i ögat, kan ha randiga hovar och vara flammiga/prickiga i huden runt de naturliga öppningarna men ej ha vita hår utöver de vanliga tecknen. De minimaltigrerade saknar troligen generna för  utbredningen av det vita.


Bild 13-15

Homozygot tigrerade har inga eller få oregelbundet placerade prickar.   De homozygota s.k. ”vitfödda” på bild 11 – 13 är alla leopard tigrerade.  De homozygota har alltid två tigrerade föräldrar! Homozygota schabraktigrerade kan se ut som på bild 3 – 5 men utan prickar. På de melerade kan det vara svårt att avgöra om hästen är homozygot. Ibland kan kan härstamningen  ge ledning. Är en förälder enfärgad som bild 14 och 15 måste hästen vara heterozygot. Avel med två heterozygot tigrerade hästar ger 25% enfärgade. Dessa saknar tigeranlag men de kan ha utbredningsgenerna som dock inte visar sig utan tigeranlaget. Parad med en homozygottigrerad får man en heterozygottigrerad avkomma varje gång.
De enfärgade på bild 14 och 15 har en resp två tigrerade föräldrar men har inte ärvt tigergenen från någon av dem och därför avslöjar deras färg inte deras ras.

TIGERGENET

Nedanstående skeman visar hur tigergenet fungerar. Heterozygota LPlp har tigergenet LP i en uppsättning. Bild 1-10 är alla heterozygota tigrar. Homozygota LPLP har tigergenet LP i dubbel uppsättning. Bild 11-13 är alla homozygota tigrar. Enfärgade lplp har inget tigergen. Bild 14 och 15 är enfärgade.

När en gen är aktiv skrivs den med stora bokstäver, och när den är inaktiv skrivs den med små bokstäver.

Parar man två heterozygota tigrar LPlp, får man 25% homozygot LPLP, 50% heterozygot LPlp och 25 % enfärgad lplp.
Parar man en homozygot LPLP tiger och en enfärgad lplp, får man 100% heterozygota LPlp tigrar.
Parar man en homozygot LPLP tiger och en heterozygot LPlp tiger, får man 50% homozygota LPLP och 50% heterozygota LPlp tigrar.
Parar man en heterozygot LPlp tiger och en enfärgad lplp, får man 50% heterozygota LPlp tigrar och 50% enfärgade lplp.